تبلیغات
دنیای اعداد - قواعد بخش پذیری اعداد1 تا 100

دنیای اعداد

این اعداد هستند که حکومت می کنند. افلاطون


مقدمه

بخش پذیری اعداد1 تا100

(قسمت اول)

قابل توجه اینکه از عدد 30 به بعد رو خودم کشف کردم


بزودی راهه حلشو میذارم

                                                         

                                                               1)           همه ی اعداد                                                                                                                                            

                   2)  رقم سمت راست عدد بر2 بخش پذیر باشد(اعداد زوج)

         

3)  مجموع ارقام بر 3 بخش پذیرباشد


4)    4رقم سمت راست عددبر 4 بخش پذیرباشد
       2)(یکان+2برابربقیه ارقام) بر 4 بخش پذیرباشد

 

5)  رقم سمت راست عددبر5 بخش پذیرباشد(0یا5)

 

6)  اعدادی که هم بر 2وهم بر3 بخش پذیر باشند

 

7)  اگربقیه ارقام را از 2برابر یکان کم کنیم،حاصل0یاعددی باشدکه بر7 بخش پذیرباشد

 

8)  3 رقم سمت راست عدد بر8 بخش پذیرباشد

 

9)  مجموع ارقام بر9بخش پذیرباشد

 

10)                   1)اعدادی که هم بر 2وهم بر5 بخش پذیر باشند
2) یکان عدد0 باشد.

 

11)                   اگرمجموع اعدادیکی درمیان را ازهم کم کنیم وسپس بر11 تقسیم کنیم برآن بخش پذیرباشد

 

12)                   اعدادی که هم بر 3وهم بر4 بخش پذیر باشند

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
        

13)                   4برابریکان+بقیه ارقام بر13 بخش پذیرباشد

 

14)                   اعدادی که هم بر 2وهم بر7 بخش پذیر باشند

 

15)                   اعدادی که هم بر 3وهم بر5 بخش پذیر باشند

 

16)                   4 رقم سمت راست عدد بر 16بخش پذیرباشد

 

17)                   2برابریکان+3برابربقیه ارقام بر17 بخش پذیرباشد

 

18)                   اعدادی که هم بر 2وهم بر9 بخش پذیر باشند

 

19)                   2برابریکان+بقیه ارقام بر19 بخش پذیرباشد

 

20)                   اعدادی که هم بر 4وهم بر5 بخش پذیر باشند
2)یا دورقم سمت راست عدد؛00،20،40،60یا80 باشد

21)                   اعدادی که هم بر3وهم بر7 بخش پذیر باشند

 

22)                   اعدادی که هم بر2وهم بر11 بخش پذیر باشند

 

23)                   7برابریکان+بقیه ارقام بر23 بخش پذیرباشد

 

24)                   اعدادی که هم بر3وهم بر8 بخش پذیر باشند

 

                    25)      2رقم سمت راست عددبر25 بخش پذیرباشد(00،25،50یا75)

 

26)                   اعدادی که هم بر2وهم بر13 بخش پذیر باشند

 

27)3برابریکان+3برابربقیه ارقام بر27 بخش پذیرباشد                

 

28)                   اعدادی که هم بر4وهم بر7 بخش پذیر باشند

 

29)                   3برابریکان+بقیه ارقام بر29 بخش پذیرباشد

 

                                30)              اعدادی که هم بر2،هم بر3وهم بر5(2و15یا3و10یا6و5) بخش پذیر باشند

 

31)                   13برابریکان+6برابربقیه ارقام بر31 بخش پذیرد
2) 28برابریکان+بقیه ارقام بر31 بخش پذیرد

 

32)                   5 رقم سمت راست عدد بر32بخش پذیرباشد

 

33)                   اعدادی که هم بر3وهم بر11 بخش پذیر باشند

 

34)                   اعدادی که هم بر2وهم بر17 بخش پذیر باشند

 

35)                   اعدادی که هم بر7وهم بر5 بخش پذیر باشند

 

36)                   اعدادی که هم بر4وهم بر9 بخش پذیر باشند

 

37)                   4برابریکان+3برابربقیه ارقام بر37 بخش پذیرباشد

 

38)                   اعدادی که هم بر2وهم بر19 بخش پذیر باشند

 

39)                   اعدادی که هم بر3وهم بر13 بخش پذیر باشند

 

40)                   اعدادی که هم بر5وهم بر8 بخش پذیر باشند

 

41)                   37برابریکان+ربقیه ارقام بر41 بخش پذیرباشد
2) 9برابریکان+8برابربقیه ارقام بر41 بخش پذیرباشد

 

42)                   اعدادی که هم بر6وهم بر7 بخش پذیر باشند

 

43)                   13برابریکان+بقیه ارقام بر43 بخش پذیرباشد

 

 

44)                   اعدادی که هم بر4وهم بر11 بخش پذیر باشند

 

45)                   اعدادی که هم بر9وهم بر5 بخش پذیر باشند

 

46)                   اعدادی که هم بر2وهم بر23 بخش پذیر باشند

 

47)                   5برابریکان+3برابربقیه ارقام بر47 بخش پذیرباشد

 

48)                   اعدادی که هم بر3وهم بر16 بخش پذیر باشند

 

49)                   5برابریکان+بقیه ارقام بر49 بخش پذیرباشد

 

50)                   اعدادی که دو رقم سمت راستشان00 یا50 باشد


نکته مهم:به فرآیند روبرو توجه کنید:
مثال بخش پذیری 37 برای عدد 555)

37)                   4برابریکان+3برابربقیه ارقام بر37 بخش پذیرباشد

37*5=185=(4*5)+(3*55)

البته میتوان برای عدد 185 هم این فرآیند رو ادامه داد:37*2=74=(4*5)+(3*18)

**منظور از بقیه ارقام اینه که اونا رو هم در کنار هم یک عدد فرض کنید بعد فرآیند مربوطه رو انجام بدین.....

طبقه بندی: کشفیات من، قواعد بخش پذیری،
برچسب ها:بخش پذیری، قواعد بخش پذیری، 1 تا20، 1 تا 50، اعداد، بخش پذیری اعداد، قواعد،

[ شنبه 4 آذر 1391 ] [ 02:53 ق.ظ ] [ مهران عامری ]

[ نظرات() ]


  • کد نمایش افراد آنلاین
  • کسب درآمد